banner ng pahina

Mahalagang pag-uugali

tungkol sa (2)

Mahalagang pag-uugali

Tiwala sa Pinakamataas, Kalidad, Serbisyo, Innovation, Teamwork, Moralidad, Sustainability, Patience, Honesty, Loyalty, Detail, Foresight, Proactivity, Experience, Respect, Elite, Excellence, Leaning, Passion, Dynamism, Persistence, Ingenuity, Efficiency.

Paglikha ng Mga Pagpapahalaga At Lumalagong Sama-sama.